Borgerbudget: Paris (Frankrig)

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Modeller og metoder / Deliberativt demokrati | Deliberative modeller | Borgerbudget | Eksempler | Borgerbudget Paris (Frankrig)

| Borgerbudget | Indhold | Baggrund | Eksempler | Ressourcer |
| Klassisk BB | Rådgivende BB | Samskabende BB | Deliberativt BB | eBorgerbudget | Tilpasset BB | Individuelt BB |
| Borgerbudget Eksempler | Aarhus | Belo Horizonte | Billund | Bolivia | Boston | Canada Bay | Chengdu | Chicago | Enschede | Faaborg-Midtfyn | Favrskov | Greater Geraldton | Haderslev | Hamborg | Hedensted | Holbæk | Ikast-Brande | Kolding | Köln | La Plata | Lissabon | London | Madrid | Manton | Montréal | Newcastle | New York City | Odense | Paris | Peru | Porto Alegre | Portugal | Pune | Rebild | Recife | Rio Grande do Sul | Rosario | San Francisco | Seoul | Sevilla | Skotland | Solingen | Toronto | Tunesien | Vallejo | Yanjian | Andre |

Borgerbudget, Paris (Frankrig)

Paris (Frankrig) indførte i 2015 - efter et pilotprojekt i 2014 - verdens hidtil største og mest ambitiøse Borgerbudget, hvor 75 millioner Euro var lagt ud til borgernes prioritering og beslutning. Borgerbudgettet blev øget til 100 millioner Euro i 2016.[1]

Initiativtager til det ambitiøse borgerbudgetterinngsprogram er Paris' Borgmester Anne Hidalgo, sagde i sin indsættelsestale:[2]

"Vi anerkender, at pariserne har mange ideer og løsninger til at forbedre hverdagen i byen. Det, vi ønsker, er rum for borgerdrevne projekter. Projekter der skal gennemføres af borgere, i samarbejde med den nødvendige ekspertise, der kan sikre afstemning om foreslåede projekter og realisere dem."
(Fransk: "Nous considérons que les parisiens ont beaucoup d’idées, de solutions à proposer pour améliorer notre quotidien. Ce que nous souhaitons c’est qu’il puisse y avoir place aussi pour des projets portés par les citoyens, sur lesquelles ensuite nous apporterons une expertise pour pouvoir les réaliser et les faire voter.")
Referencer
1. Why Paris is Building the World’s Biggest Participatory Budget, af Pauline Véron, Viceborgmester i Paris, baseret på et interview af Marina Bradbury fra New Cities Foundation, 09.05.1015: http://www.newcitiesfoundation.org/why-paris-is-building-the-worlds-biggest-participatory-budget/
2. Participatory Budgeting in Paris, France, oprindelig artikel af Hélène Madénian, Participedia, 21.08.2017: http://participedia.net/en/cases/participatory-budgeting-paris-franceBaggrund

Frankrig har ikke den store tradition for borgerinddragelse, men de senere år er den politiske kultur med Top-Down styring og centraliserede magtstrukturer mødt af kritik. Som eksempelvis i og omkring Paris, hvor borgerbudgettering er vundet frem de senere år. I Paris vandt Anne Hidalgo borgmesterposten for Socialisterne ved lokalvalget i 2014, på et program om et mere involverende og deltagende demokrati i Paris. Et valgløfte om hurtig implementering af borgerbudgettering blev efterlevet, ved et succesfuldt pilotprojekt i 2014, og ved et fuldt implementeret program fra 2015.Metodebeskrivelse

Deltagerantal og -udvælgelse

Der er fri deltagelse i borgerbudgettet, hvor der ikke er krav om dokumentation for bopæl i Paris.Procesbeskrivelse

Organisation

Paris er inddelt i tyve administrative bydele, kaldet arrondissementer. Hvert af de 20 arrondissementer har et arrondissementsråd, valgt ved direkte valg, og rådet vælger en borgmester for arrondissementet. Der udvælges medlemmer fra hvert arrondissementsråd til Paris' byråd (conseil de Paris), som igen vælger Paris' borgmester.

Der er 21 borgerbudgetprocesser i Paris; en for hver arrondissementer og en for Paris. Det er op til hver enkelt bydelsborgmester hvordan de dedikerede midler bruges i det enkelte arrondissementet, men Paris' Byråd supplerer med 2 Euro for hver Euro den enkelte bydel ligger ud i borgerbudgettet.


Resultat, opfølgning og implementering

2014

  • 40.754 afgivne stemmer
  • 9 implementerede projekter (for hele byen)


2015

  • 70.000 afgivne stemmer
  • 188 implementerede projekter (8 for hele byen, 180 i bydelene)


2016

  • 3.200 forslag fremsendt, hvoraf 624 gik videre til afstemningen.
  • 92.809 afgivne stemmer, 158.964 afgivne stemmer inklusiv skolernes borgerbudget.
  • 219 implementerede projekter (11 for hele byen, 208 i bydelene).Projektmateriale

Paris Budget Participatif

Paris' Borgerbudget hjemmeside:


The Participatory Budget of the City of Paris

Kort opsummering af Paris' Borgerbudget 2016, 13.10.2016.Eksterne henvisninger

Pissoirs and public votes: how Paris embraced the participatory budget

Af Megan Clement, Guardian, 03.10.2019.

"Residents of France’s capital can propose ideas for and vote on what 5% of the city’s budget will be spent on every year – and their suggestions range from the quixotic to the ambitious."


Participatory Budgeting in Paris, France

Oprindelig artikel af Hélène Madénian, Participedia, 21.08.2017:


Participatory Budgeting in Paris: Act, Reflect, Grow

Af Yves Cabannes, fra bogen Another City is Possible with Participatory Budgeting, Black Rose Books, 04.2017.

Indledning

"In recent years, various global and capital cities including Madrid, Seoul, Delhi, Taipei, Bogota, New York and Paris, have either started significant PB processes or expanded along more radical lines. Paris is a latecomer but already shines as a rising star in a bright PB sky. It is worth unpacking the experience from various angles, primarily because of the argument at the core of this book, that PB is conducive to radical alternatives, such as urban agriculture, arts and culture, avoiding evictions and providing decent housing. At the same time, PB can appear as a bridge, or glue, between these various alternatives, and help them to shift from isolated innovations into much more powerful systems that address critical dimensions of our urban day-to day life. Each PB experience explored in this book presents cutting edge elements and are innovative in their own rights, however Paris remains remarkable in terms of both budgetary issues and participation when compared with its sisters."


Why Paris is Building the World’s Biggest Participatory Budget

Af Pauline Véron, Viceborgmester i Paris, baseret på et interview af Marina Bradbury fra New Cities Foundation, 09.05.1015:Oversigt

Sted: Paris, Frankrig
Periode: 2014 - pt
Borgerbudget type: Klassisk Borgerbudget
Anvendt model: -
Deltagerantal: -
Deltagerudvælgelse: Fri deltagelse og lodtrækning
Varighed: Kontinuerlig
Mødeform: -
Information: -
Deliberation: -
Repræsentation: -
Budget 2014: 18 mill. Euro
Budget 2015: 75 mill. Euro
Budget 2016: 100 mill. Euro
Budget 2017: -
Resultat: -
Implementering: Høj

Interne henvisninger

Anne Hidalgo

Pauline Véron


Noter

- Borgerbudgettet i Paris er et af verdens hidtil største og mest ambitiøse borgerbudgetter.


Eksterne Quicklinks

Participatory Budgeting in Paris, France, Participedia.


Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.