Demokratitanken

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Ressourcer | Organisationer | Demokratitanken

| Organisationer | Alle | Udvalgte | 1-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Perifere |

Demokratitanken

Demokratitanken (DT) blev stiftet den 20. april 2012 på initiativ af Per Zimmermann. Demokratitanken arbejder med innovativ demokratiudvikling efter idealerne i deliberativt demokrati, men er fortsat i etablerings fasen. Nærværende Wiki er et af Demokratitankens initiativer.[1]

Forkortelse: DT.


Referencer
1. Demokratitanken, hjemmeside: http://www.demokratitanken.dk/Baggrund

Demokratitanken blev stiftet 20.04.2012 på initiativ af Per Zimmermann i samarbejde med Thomas Vilhelm.Bestyrelsen

Demokratitankens bestyrelse:

Per Zimmermann, formand

Lena Nyhus, næstforkvinde

Jan H. Backe, kasserer og IT ansvarlig

Mette Alleslev, samtalefacilitatorVirke

Vision

Demokratitankens vision er at udvikle det danske demokrati, skabe grobund for det 21. århundredes danske demokrati ud fra principperne i deliberativt demokrati og nært beslægtede demokratimodeller, teorier og metoder. Demokratitankens vision er at bringe demokratiet tættere på borgeren.

Mission

1. Skabe grundlag for og fremme en politisk og offentlig debat omkring udvikling af det 21. århundredes danske demokrati; det borgernære demokrati.

2. Kvalificere den politiske debat, gennem aktiv debatdeltagelse, konkrete initiativer og projekter.

3. Analysere, beskrive og evaluere kendte deliberative modeller og metoder, samt nærtbeslægtede ditto.

4. Udvikle nye modeller og metoder der i en dansk kontekst er realiserbare og velfungerende.

5. Facilitering af og forsøg med de modeller og metoder der udvikles under punkt 4.

6. Søge og skabe samarbejde med andre tænketanke og sammenslutninger med fælles interesser.

Organisation

Demokratitanken fungerer indtil videre alene ved bestyrelsen, som er selvsupplerende. Demokratitanken har indtil videre ingen økonomi, alt arbejde er frivilligt arbejde.Publikationer

Nærværende wiki.


Noter

- Deliberativt demokrati - en overvejelse værd!

- Fra mobiliseret borgerinddragelse til kvalificeret borgerindflydelse.


Interne henvisninger

Deliberativt demokrati

Deliberative modeller

Deliberation

Demokratimodeller


Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.