Modeller og metoder

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Modeller og metoder - Forside

Forskellige modeller og metoder for deliberation, borgerkonsultation, borgerinddragelse og borgerindflydelse, er her opdelt i fem kategorier:

Deliberative modeller, borgerinddragelses/indflydelses modeller, der er designet efter principperne i deliberativt demokrati.
Samskabelse, Borger- og aktørinddragelse.
eDemokrati, modeller og metoder udviklet til demokratisk brug af internettet og anden IT. Modellerne i kategorien eDemokrati kan have afsæt i både deliberativt demokrati, direkte demokrati, eller borgerkonsultation.
Borgerinddragelse, borgerinddragelses/konsulations modeller.
Projekter, Projekter der favner over flere af de andre kategorier.
Værkstedsmetoder, Workshop metoder.
Perifere modeller, modeller uden for de øvrige kategorier.
I tillæg en sjette kategori med Værktøjer, der kan benyttes uafhængigt af eller i kombination med modellerne og metoder i de andre kategoerier.

Du kan finde flere beskrivelser på Action Catalogue[1], Participedia[2][3], og Participation Compass[4][5].

Referencer
1. Action Catalogue, hjemmeside: http://actioncatalogue.eu/
2. Participedia, metode beskrivelser: http://participedia.net/en/browse/methods?
3. Participedia, Case Study: http://participedia.net/en/browse/cases?
4. Participation Compass, metode beskrivelser: http://participationcompass.org/article/index/method
5. Participation Compass, Case Study: http://participationcompass.org/article/index/studyStatistik

Kategori Registreret Artikler Sidst opdateret
Deliberative modeller 64 52 02.11.2018
Samskabelse 9 9 28.11.2018
eDemokrati 22 19 12.11.2017
Borgerinddragelse 30 25 01.11.2018
Værkstedsmetoder 19 19 12.08.2019
Perifere modeller 35 35 12.08.2019
Værktøjer 20 19 11.04.2017
Samlet 197 172 30.10.2018
Projekter 5 5 07.04.2018
Afholdte deliberationer 357 306 04.09.2019


Noter

- Opdateres.


Interne henvisninger

Afholdte deliberationer

Action Catalogue

Deliberativt demokrati

Deliberation

Participedia

Participation Compass

Samtaleformer


Eksterne Quicklinks

Engage2020, Action Catalogue

Participedia, Method

Participedia, Case Study

Participation Compass, Method

Participation Compass, Case Study


Om artiklen

Kvalitetsniveau 2: Artiklen er oprettet og redigering af tekst og indhold er påbegyndt. Artiklen indeholder tilstrækkelig tekst og referencer til at brugeren selv kan finde frem til yderligere information. Der er ikke foretaget endelig kvalitetskontrol af indhold eller form, og indholdet kan være mangelfuldt. Yderligere research, forbedring af tekst, og udbygning af referencer, samt kvalitetssikring af form, tekster, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.