Modeller og metoder: Borgerinddragende modeller

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Borger- og aktørinddragelse

I kategorien Borgerinddragende modeller er medtaget en række forskellige borger- og aktørinddragende modeller og metoder. Artiklen er planlagt inddelt i følgende sektioner:

Intro, en kort introduktion til borger- og aktørinddragende modeller og metoder (artikel planlagt).

Eksempler, eksempler på afholdte borger- og aktørinddragende modeller (artikel planlagt).

Ressourcer, en samling materiale der specifikt omhandler de omtalte borger- og aktørinddragende modeller (artikel planlagt).


Noter

-


Borger- og aktørinddragende modeller og metoder

Ballot initiative er et amerikansk system, hvor borgerne ved underskrifter kan anbefale eller forlange et lovforslag sat til folkeafstemning. Ca. halvdelen af USAs stater praktiserer Ballot initiative i forskellige former.


Borgerdrevne forslag går ud på at give borgerne mulighed for at fremsætte politiske beslutningsforslag, som regel ved at samle opbakning i form af underskriftindsamling. Metoden kan anvendes lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Metoden kendes fx fra EUs Det europæiske borgerinitiativ, det finske Åbent ministerium, og i Danmark under betegnelsen Borgerforslag nationalt og i nogle kommuner. I den mere radikale ende er det amerikanske Ballot initiative, og et integreret system i det schweiziske demokrati, hvor borgerne ikke er begrænset til at fremsætte et lovforslag som parlamentarikerne skal tage stilling til, men hvor borgerne ved tilstrækkelig opbakning kan forlange et givent lovforslag sat til folkeafstemning.


Borgerhøring (Citizens Hearing)

Borgermøde

Borgerpanel

Borgerrådgivningsgruppe (Citizen Advisory Group)

Brugerpanel (User Panel)

Community Appraisal

Crowdsourcing

Debatmøde

Digital afstemning

Direct Representation (Minimal Coleman)

Electoral District Forum

Folkeafstemning

Høring

Lokaludvalg

Participatory Appraisal

Participatory Design

Participatory Modelling

Participatory Sensing

Participatory Strategic Planning

Proxy Voting

Town Hall Meeting

Ungebyråd (Børn- og Ungebyråd)Yderligere registreret, men ikke undersøgt

Advisory Council

Folkemøde

Opgaveudvalg (Gentofte)

Samproduktion (Co-governance)

Tag Del


Oversigt

Metode: Borger- og aktørinddragelse
Registreret: 30
Artikler: 25
Sidst opdateret: 01.11.2018
Udbredelse: Globalt

Noter

-


[Rediger Borgerinddragende modeller]

Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.