Modeller og metoder: Perifere modeller

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Perifere modeller og metoder

Her er medtaget en række perifere modeller og metoder, der falder uden for de andre kategorier. Artiklen er planlagt inddelt i følgende sektioner:

Intro, en kort introduktion til de perifere modeller og metoder (artikel planlagt).

Eksempler, eksempler på afholdte arrangementer (artikel planlagt).

Ressourcer, en samling materiale der specifikt omhandler de omtalte perifere modeller og metoder (artikel planlagt).


Noter

-


Perifere modeller og metoder

Action Learning

Action Planning

Afstemningskonference

Appreciative Inquiry

Area Forums

Citizen Science

Crowdfunding

Deep Democracy

Delphi Survey

Double Diamond

Flatpack Democracy

Foredrag

Forum Theater

Fremtidspanel (Future Panel)

Interdisciplinary Work Groups

Interviewmøde

Hackathon

Holakrati

Konference

Madborgerskab

Meningsmåling

Most important problem

Naturvidenskabsfestival (Science Week)

Participatory Video

Pop Up Democracy

Positive Deviance

Reflexive Interactive Design

Science Theater

Seminar

Sociokrati

Survey

Symposium

Theatre of the Oppressed

Trade School

Tregrening

Q Method


Oversigt

Registreret: 35
Artikler: 35
Sidst opdateret: 12.08.2019

Noter

- Opdateres.[Rediger Perifere modeller]

Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.