Modeller og metoder: Projekter

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Projekter

Projekter sektionen bruges til at knytte artikler, der har sammenhængende projekt- eller procesforløb.5 Eksempler på Projekter

Projekt: Prioritering af fremtidens arealanvendelse (Danmark)

2015 - 2017: Projektet Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark var et 2½ årigt program, arrangeret af Teknologirådet i samarbejde med Aalborg Universitet, og med støtte fra Velux Fonden. Projektet bestod blandt andet af Workshops, et Borgertopmøde, et Fremtidspanel, Høringer, og en afsluttende Konference.

Læs mere her.Projekt: Den islandske grundlovsreform proces (Island)

2009 - 2013: Den særlige islandske grundlovsreform proces, præget af reel borgerindflydelse i hele processen, har været flittigt omtalt rundt om i verden, ofte med stor beundring for den unikke karakter. Processen, eller delelementer i den, er bestemt også værd at lade sig inspirere af, men resultatet i Island er ikke imponerende; status quo. I denne artikel får du en gennemgang af hele forløbet.

Læs mere her.Projekt: Alberta Climate Dialogue (Alberta, Canada)

2007 - 2015: The Alberta Climate Dialogue: Deliberative Democracy and Climate Change in Alberta and Beyond (ABCD) var et seks-årigt projekt organiseret af University of Alberta i Canada. Hensigten med projektet var at undersøge hvordan en deliberativ proces involverende både borgere og andre aktører, kan hjælpe i problemløsning og beslutningstagen i tunge problemstillinger som klimaforandringerne.

Læs mere her.Projekt: Community Decision Making Process (Kahnawake, Canada)

2005 - pt: The Community Decision Making process (CDMP) er en overgangsforanstaltning udviklet af Mohawk of Kahnawake (i det sydlige Québec i Canada) for at opnå selvstyre. CDMP er en konsensusbaseret lovgivningsproces, der kobler traditionel Mohawk praksis med den moderne verden. Ved at integrere gamle Mohawk principper om respekt for både individuel tænkning og kollektiv enstemmighed i beslutningsprocessen, har Mohawk of Kahnawake udarbejdet en form for deltagerdemokrati; hvor borgerne i Kahnawake har indflydelse på udvikling af ny lovgivning og revision af den eksisterende lovgivning, sammen med andre samfundsledere og interessenter. Resultatet fra CDMP formuleres af samfundet, for samfundet.

Læs mere her.Projekt: Washington D.C. Citizen Summits (USA)

1999 - 2005: The District of Columbia Neighbourhood Action Initiative, eller oftere kaldt Washington D.C. Citizen Summits eller blot the D.C. Summits, er ifølge AmericaSpeaks (2011) det længst løbende Town Meeting i USAs historie. De var iværksat på daværende Borgmester i distriktet Anthony Williams' initiativ, og organiseret og afviklet af AmericaSpeaks. I løbet af en seks års periode 1999-2005 deltog over 13.500 borgere i distriktet, ved blandt andet seks storskala Citizens Summit.

Læs mere her.Projekter registreret under andre betegnelser

Borgerkonsultation: The Right of Initiative to Public Consultations (Montréol, Canada)

2010 - pt: Borgerinitiativ, eller borgerdrevne forslag, har mange afskygninger. I Montréal (Québec, Canada) har det siden 2010 betydet at borgerne kan forlange et givent emne sat i offentlig konsultation.

Læs mere her.Borgerkonsultation: Canada's World (Canada)

2007 - 2010: Canada's World var en treårig (2007-2010) borgerkonsultation med fokus på at skabe en ny vision for Canadas fremtidige udenrigspolitik.

Læs mere her.
Oversigt

Kategori: Projekter
Registreret: 5 (+2)
Artikler: 5 (+2)
Opdateret: 07.04.2018

Noter

-


Interne henvisninger

-


Eksterne Quicklinks

-


[Rediger Projekter]

Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.