Sociokrati

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning

Sociokrati

Sociokrati er et komplet systemdesign for gennemsigtig organisatorisk styring og struktur, hvor individer og led er organiseret i cirkler med indbyrdes forbindelser og dobbelthed. 'Socioerne' i sociokrati er 'kollegaer', eller rettere 'partnere'; folk der indgår i et socialt netværk, der deler nogle identificerede fælles mål. Det organisatoriske samarbejde i sociokrati bygger på individuel medledelse i en samtykkebaseret procesproces, der foregår igennem en ligeværdig, effektiv og gennemsigtig interaktion med de andre 'socioere', for bedst muligt at opnå det/de fælles mål.[1][2][3][4]

Sociokrati er anvendelig til og nyttig for enhver gruppe af mennesker, der ønsker at opnå noget sammen. Sociokrati vil give den enkelte større ansvar for selvforbedring og medledelse, byggende på tre værdier i den organisatoriske beslutningsproces; 1) ligeværdighed, 2) effektivitet og 3) gennemsigtighed. Alle forskellige former for Sociokrati folder sig rundt om fire grundprincipper; 1) Beslutningsprocessen (Content), 2) Underdeling i cirkel-organisation, 3) Sammenkædning af cirkler gennem dobbeltled, 4) Personvalg ved Content.


Referencer
1. Sociokrati, dansk hjemmeside: http://www.sociokrati.dk/
2. Wikipedia om Sociokrati (dansk): http://da.wikipedia.org/wiki/Sociokrati
3. Wikipedia om Sociocracy (engelsk): http://en.wikipedia.org/wiki/Sociocracy
4. Paticipedia om Sociocracy: http://participedia.net/en/methods/sociocracy


Sociokrati folder sig om fire grundprincipper

1) Beslutningsprocessen (Content)
2) Underdeling i cirkel-organisation
3) Sammenkædning af cirkler gennem dobbeltled
4) Personvalg ved Content


Sociokrati bygger på tre værdier

1) Ligeværdighed i beslutningsprocessen, hvor enkeltpersonerne fungerer ligeværdigt med hinanden i beslutningerne om, hvordan det/de kollektive mål opnås.
2) Effektivitet i beslutningsprocessen, fokus på politikker og handlinger, der opfylder det/de kollektive mål. Løbende selvforbedring.
3) Gennemsigtighed i alle led; direkte adgang til alle relevante dokumenter og optegnelser vedrørende ens arbejde. Ingen hemmeligheder! Gennemsigtighed understøtter ligeværdighed og effektivitet i beslutningsprocessen, ved at give den enkelte medlederskab.


Variant: Holakrati, sociokrati på turbo!

Et specialtilfælde af sociokrati kaldes Holakrati (på engelsk: Holacracy, som er en mønsterbeskyttet betegnelse for denne version af sociokrati). Rammen er sociokratisk; men der er tilføjet nogle særlige praksis inden for den sociokratiske ramme.

Holakrati er en revolutionerende organisationsform, der opløser den klassiske og allestedsnærværende hierarkiske organisations opbygning, for i stedet at sætte opgaverne og selvorganisering i centrum. Spørg ikke hvem, der skal gøre noget - spørg, hvad der skal gøres! Holakrati kan også kaldes Sociokrati på turbo.

Læs mere om sociokrati herCitater

Sociokrati.dk skriver om sociokrati på deres hjemmeside:[5]

Idealerne i demokrati er gode nok. Men et er idealer, et andet er praksis. Vi har brug for bedre metoder til at realisere de demokratiske idealer. Sociokrati er ikke en afvisning af demokratiets idealer. Det er en bedre måde at stræbe efter dem på.
En skala for styreformer kan ordnes ved, at man i toppen sætter et styre, som inddrager alle de informationer og advarsler og al den indsigt, som personer og grupper i samfundet kan bidrage med, og i den laveste sætter et styre, som kan lovligt kan ignorere flest personer og mest af den tilgængelige visdom. Mellempositionerne sættes efter, hvor meget en ledelse lovligt kan ignorere for at komme videre.
I et diktatur er kun diktatoren selv sikker på ikke at blive ignoreret (hvis han trækker for store veksler på dette privilegium har han til gengæld gode chancer for at blive snigmyrdet). Flertalsstyre var et stort skridt opad fra diktaturet, for det rykkede fra en mulig yderste uretfærdighed og så langt op ad skalaen, at et helt flertal ikke kan ignoreres. Men et mindretal kan endnu ignoreres, og det kan jo være op til 50 %. Fra flertalsstyret er der altså endnu næsten 50 % at vinde til den bedst mulige organisation.
Sociokratiet er et rammesystem, som sikrer indflydelse til 100 %. Heri ligner det Konsensus-styre. Sociokrati har dog meget mere at byde på end en beslutningsproces, der respekterer alle fællesskabets 100 %. Sociokratiets øvrige elementer giver en effektivitet, som Konsensus savner. Sociokrati har praksis til effektiv underdeling af en organisation i selvorganiserende kredse og til sammenkædning af kredsene. Det har transparente praksis for forretningsorden og personvalg. Sociokratiet er udviklet og testet gennem 4 årtier i Holland og i organisationer på langt over tusind mennesker. I dag findes snesevis af sociokratiske organisationer.
Et specialtilfælde af sociokrati kaldes Holakrati (på engelsk: Holacracy, som er en mønsterbeskyttet betegnelse for denne version af sociokrati.) Holacracy kan kaldes "sociokrati med turbo": Rammen er sociokratisk; men der er tilføjet nogle særlige praksis inden for den sociokratiske ramme.


Referencer
5. Sociokrati, dansk hjemmeside: http://www.sociokrati.dk/Eksterne henvisninger

There is no Hierarchy in Sociocracy…Right?

Af Ted J. Rau, Grassroots Economic Organizing (GEO), 28.09.2018.

"Is there hierarchy in sociocracy? is a fairly common question. And since people expect me to say no, I always say yes. Why? Because that's the best way to get into a real conversation. Because the real answer needs to be given in a conversation, not in a quick statement, and not in a slogan."


Sociocracy

Af John Schinnerer, Participedia, 26.11.2014.
Oversigt

Model: Sociokrati
Anvendelse: Organisation
Deltagerantal: -
Deltagerudvælgelse: -
Varighed: -
Mødeform: -
Information: -
Deliberation: -
Repræsentation: -
Økonomi: -
Resultat: -
Implementering: -
Udbredelse: -
Synonymer: -

Noter

- En skala for styreformer kan ordnes ved, at man i toppen sætter et styre, som inddrager alle de informationer og advarsler og al den indsigt, som personer og grupper i samfundet kan bidrage med, og i den laveste sætter et styre, som kan lovligt kan ignorere flest personer og mest af den tilgængelige visdom. Mellempositionerne sættes efter, hvor meget en ledelse lovligt kan ignorere for at komme videre. Sociokrati.dk.

- Et specialtilfælde af sociokrati kaldes Holakrati. Holakrati kan kaldes "sociokrati med turbo": Rammen er sociokratisk; men der er tilføjet nogle særlige praksis inden for den sociokratiske ramme. Sociokrati.dk.


Beslægtede modeller

Deliberativt demokrati

Holakrati


Interne henvisninger

-


Eksterne Quicklinks

-


Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.