Tyskland

Fra Demokratitankens Wiki
Spring til navigationSpring til søgning
Tyskland i et deliberativt perspektiv
| Oversigt Tyskland | Deliberationer | Organisationer | Personer | Ressourcer |

Artiklen er under udarbejdelse.


Planungszelle er en tysk model opfundet i 1969 af Peter C. Dienel, den første Planungszelle blev afholdt på Wuppertal Universitetet i 1973. Planungszelle har mange sammenfald med Ned Crosbys model Citizen Jury (Borgerjury), selv om de to modeller blev udviklet uafhængigt af hinanden.

Hamborg
Berlin
Frankfurt
Hamborg
Solingen


Wikipedia artikler

Tyskland (dansk)

Deutschland (tysk)

Germany (engelsk)


Noter

-


Interne henvisninger

-


Eksterne quicklinks

-


Om artiklen

Kvalitetsniveau 1: Artiklen er oprettet, med foreløbig fattig tekst og indeholder kun en eller få referencer. Yderligere research, tekst, og referencer, er påkrævet for at artiklen kan løftes til et højere kvalitetsniveau.